homeproductendownloadsnieuwsprijzensupporttrainingcontactover onsvacaturesonderwijs
 Manager | classroom.cloud | School | DNA | ServiceDesk | Notify

NetSupport DNA

versie 4.95.0003
Overzicht | Installatie | Nieuw | Hoogtepunten | Toepassingen | Kenmerken
6 / 6

Kenmerken

Gebruikersbeheer Terug naar boven

Netsupport DNA biedt een reeks mogelijkheden om pc's en gebruikers in een netwerkomgeving te lokaliseren en te beheren. DNA slaat niet alleen belangrijke gebruikersinformatie op (naam, telefoonnummer enz.), maar heeft ook een gedetailleerd geheugen voor data van ondersteunende bedrijfsmiddelen, leasing en onderhoud. Bovendien biedt DNA de klant de mogelijkheid om de gegevens van elke gebruiker aan te passen.

Dynamische groepen
DNA biedt de mogelijkheid om dynamische groepen aan te maken, deze worden toegevoegd aan het overzicht van het bedrijf waarin pc's kunnen staan van elke afdeling. Een voorbeeld van een dynamische groep: "alle pc's met Windows XP en meer dan 256MB intern geheugen".

Koppeling met Active Directory
Volledige integratie wordt geboden doordat de hierarchische weergave van de organisatie overeenkomt met de indeling uit de Active Directory. Hierbij komen alle gebruikers en afdelingen overeen.

Ondersteuning wordt geboden om lidmaatschap van AD groepen te koppelen aan rechten binnen NetSupport DNA.

Overige functies
Andere ondersteunende gereedschappen zijn netwerkgebruik statistieken, zoek een gebruiker, chat, bericht en een effectief data zoeksysteem.
Hardware inventarisatie Terug naar boven

Netsupport DNA heeft een effectieve hardware inventarisatie module, waarin gedetailleerde informatie over een bepaalde pc staat, zoals CPU, BIOS, geheugen, gebruikte geheugen slots en zelfs beschikbare sloten voor uitbreiding.

Wanneer men de organisatie als geheel bekijkt of een bepaalde afdeling, biedt DNA handige samenvattingen gesorteerd op categorie, zoals bij pc's op OS, CPU type of geheugen.
 • Inventarisatie rapporten van de hardware kunnen per gebruiker, per afdeling, per dynamische groep of van de hele organisatie worden bekeken.
 • De hardware inventarisatie kan door de gebruiker zodanig worden ingesteld dat deze op verschillende tijdstippen wordt uitgevoerd.
 • De instellingen voor inventarisatie kunnen voor alle DNA clients of per afdeling afzonderlijk worden ingesteld.
 • DNA voorziet in vooraf bepaalde, snelle en overzichtelijke rapporten per categorie zoals bijvoorbeeld alle werkstations gegroepeerd op besturingssysteem, CPU of soort RAM geheugen.
 • DNA biedt multi-platofrm ondersteuning voor Windows en Linux.
 • Om een zo compleet mogelijk overzicht te hebben kunnen ook gegevens handmatig worden toegevoegd zoals een PDA, mobiele telefoon, maar ook een stand-alone inventory scan die later aan de database kan worden toegevoegd.

Overzicht processoren in afdeling


Details van een PC


Eigen randapperatuur definiŰren
Software Inventarisatie Terug naar boven

Biedt een gedetailleerde samenvatting van alle applicaties op een pc. Deze informatie is beschikbaar voor een bepaalde pc, afdeling of een instelbare groep.

NetSupport DNA herkent dat er vaak verschillende versies van hetzelfde programma in oploop zijn en biedt hiervoor de mogelijkheid om applicatie-groepen te definiŰren waarin al deze applicaties worden gegroepeerd voor overzichtelijkere rapportage.
 • Software inventarisatie kan zodanig worden geconfigureerd, dat de inventarisatie op verschillende tijdstippen plaatsvindt.
 • Inventarisatie instellingen kunnen voor alle DNA clients of per afdeling worden geconfigureerd.
 • Netsupport DNA heeft de optie in te stellen welke toepassingen tot een bepaalde groep behoren. Herkende toepassingen kunnen in een groep worden geplaatst, zodat verschillende versies van dezelfde toepassing inclusief het aantal licenties bij elkaar staan.
 • Multi-platform ondersteuning voor Windows en Linux
 • Inventarisatie voor ge´nstalleerde software (bijv. Microsoft Office) en toepassingen (bijv. MS Word, Excel, etc.). DNA voert hierbij standaard een smartscan uit maar kan ook iedere executable op een pc localiseren.
Licentiebeheer - DNA houdt het aantal ge´nstalleerde toepassingen voor iedere pc nauwkeurig bij. Door licenties toe te wijzen kan DNA de licentieniveaus tonen. Door deze functionaliteit te combineren met applicatie meting kan inzichtelijk worden gemaakt of er op licentiekosten kan worden bespaard doordat software wel is ge´nstalleerd maar niet wordt gebruikt.

Rapportage - DNA bevat standaard de mogelijkheid om een rapportage te maken van het aantal ge´nstalleerde toepassingen bij iedere pc binnen de organisatie. Er zijn nog vele andere rapporten beschikbaar en er kunnen zelf rapporten worden gemaakt met de menu gestuurde query tool.

Bestandsscan - Hiermee kunnen bestanden van een bepaald type (bijv. .doc, .mp3, .avi) worden gevonden op alle computers in het netwerk. Dit kan worden gebruikt om te zien of bestanden lokaal worden opgeslagen en daarmee niet worden meegenomen in de backup of om navolging van het beleid van het bedrijf te controleren waarbij er geen illigaal matriaal zoals muziek en video's op de computers mag staan.
Overzicht ge´nstalleerde software


Alle toepassingen op een pc


Instellingen voor inventarisatie
Energiemonitor Terug naar boven

Voor de meeste ondernemingen betekend efficiŰnt gebruik van energie twee dingen; Vermindering van de kosten en verantwoordelijk omgaan met het milieu. Wanneer beiden worden gecombineerd heet dit ook wel "Groene IT". Uit onderzoek is gebleken dat de kosten van energieverbruik vaak een van de hoogste IT uitgaven zijn en een die vaak wordt onderschat.

De DNA energiemonitor helpt ondernemingen kosten te besparen en de CO2 uitstoot te verminderen. Doordat DNA reeds op alle computers aanwezig is houdt het exact bij wanneer de computer is ingeschakeld, uit staat of in de slaapstand staat. Zodra DNA weet wanneer de computers ingeschakeld waren wordt op basis van een gemiddeld (instelbaar) energieverbruik per apparaattype een berekening gemaakt. Deze indicatieve berekening kan als basis worden gebruikt voor de kosten door de energieprijzen (in kWh) in te stellen.

Eenmaal ge´mplementeerd kunnen afdelingshoofden of het management het energieverbruik binnen de onderneming inzien, zien waar computers het meest buiten kantoortijden aanstaan en achterhalen of dit komt door ijverige werknemers die lang doorwerken of door het aan laten staan van de computer.

Iedere onderneming heeft de plicht tegenover zichzelf om onnodige kosten te voorkomen en tegenover de omgeving om energie uit te sparen. NetSupport DNA biedt een eenvoudige en makkelijk te gebruiken stap in de richting van efficiŰnt en kostenbesparend energiegebruik.

Lees meer over energiebesparing...
Energieverpilling? Ontdek het met NetSupport DNA!


Stel de kosten in
Alerting Terug naar boven

NetSupport DNA biedt twee soorten Alerts 1) Systeem Alerts en 2) PC Alerts. Alle alerts zijn te managen vanaf ÚÚn intu´tieve Alert-interface binnen de DNA console. Alerting is standaard inbegrepen in alle DNA-Packs.

Systems Alerts
Merkt iedere wijziging op in de door NetSupport DNA verzamelde gegevens vanuit het gehele netwerk, inclusief Alerts voor:
 • Nieuw toegevoegde PC's.
 • Wijzigingen in belangrijke hardware (bijv. geheugen / cpu wijzigingen in een PC, het installeren van een nieuw beeldscherm).
 • Het installeren of verwijderen van een applicatie.
 • Applicatie licentie waarschuwingen (bijv. het totaal aantal installaties van Acrobat overstijgt de limiet van de bedrijfslicentie).
 • Wijzigingen in de gebruikergegevens.
 • Gedrag bij internet en applicatie metingen (toegang tot "verboden" sites/applicaties).
 • Software distributie alerts (mislukte distributies, of software op aanvraag ge´nstalleerd).
Systeem alerts bevatten ook een aparte categorie van "Console Alerts" die een melding geven van elke willekeurige wijziging in de condities en niet gerelateerd zijn aan een specifieke PC. Bijv. als een PC is verwijderd of een wijziging is gedaan aan de rechten van een medewerker.

PC Alerts
Merkt real-time wijzigingen of omstandigheden op, die plaatsvinden op een specifieke PC, inclusief alerts voor:
 • CPU of netwerkgebruik (bijv. CPU gebruik overstijgt de 90% voor X minuten).
 • Proces alerts.
 • Diskruimte alerts (bijv. de vrije diskruimte is lager dan X GB of Y%).
 • Applicatie en services start / stop alerts (bijv. Alert als de AntiVirus service stopt).
 • Bestandsgrootte alerts.
 • Printer spooler alerts (aantal jobs in de wachtrij).
 • Beveiligingsalerts - mislukte aanmeldpogingen.
 • Beveiligingsalerts - USB randapperatuur (bijv. geheugenstick wordt ge´nstalleerd).
 • Beveiligingsalerts - Nieuw netwerkstation.
 • Windows gebeurtenissenlogboek - Alert gebaseerd op nieuwe vermeldingen in het windows systeem-, toepassing of beveiligingslogboek.
 • Alerts kunnen zo worden geconfigureerd, dat ze een melding geven bij een bepaalde status (Error, Warning, Information, Audit Succes, Audit failed of alles).
Profielen - Meerdere alerts kunnen in een profiel worden gezet. Hiermee is het mogelijk om bijvoorbeeld een profiel voor servers en een voor werkstations aan te maken.

Toewijzen van alerts - Meerdere alerts en profielen kunnen worden toegewezen op organisatie- of afdelingsniveau met een instelbare prioriteit.

Berichtgeving bij alerts kan plaatsvinden aan vooraf gedefinieerde e-mailadressen en/of aangemelde console gebruikers (dit kan per alert worden ingesteld). In de hiŰrarchische weergave van DNA wordt getoond welke PC's/afdelingen/organisaties actieve alerts hebben.

Alerts afsluiten en geschiedenis - Een console medewerker kan bij het bekijken en afsluiten van een alert eventuele opmerkingen toevoegen. Een compleet overzicht van alle alerts die gesloten zijn met opmerkingen is te zien in de geschiedenis.
Server / System alerts


Client / PC alerts


Alerting Schematic


Een PC alert instellen
Geschiedenis Terug naar boven

Effectief Asset Management is niet alleen het weten waar welke (bedrijfs)middelen zich op het netwerk bevinden maar ook in staat zijn om wijzigingen in ten opzichte van het verleden te herkennen.

De geschiedenis optie verschaft de mogelijkheid om wijzigen te herkennen op de PC's. Iedere keer wanneer DNA informatie verzamelt worden de nieuwe gegevens vergeleken met de reeds aanwezige informatie op de server en als er wijzigingen zijn dan worden deze wijzigingen opgeslagen in de geschiedenis.

De geschiedenis functie biedt een volledig chronologisch overzicht van alle activiteiten door NetSupport DNA waargenomen binnen alle hoofdonderdelen.

Hardware - volledig overzicht per PC en hardware onderdeel met informatie over de huidige en voorgaande inventarisatiegegevens. Hierbij kunnen alle wijzigingen binnen een opgegeven periode worden getoond. Als de prestaties van een PC teruglopen, kan de hardwaregeschiedenis snel uitsluitsel geven of bij die PC wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Software - volledig overzicht van alle applicaties die op iedere PC zijn ge´nstalleerd, verwijderd of gewijzigd zijn binnen een ingesteld tijdsbestek. Direct inzicht welke nieuwe applicaties op de PC van een gebruiker zijn ge´nstalleerd en de mogelijkheid om na te gaan welke applicaties verwijderd zijn binnen een gekozen periode.

Gebruikers - een volledig overzicht van alle wijzigingen van de DNA-standaard en de eigen maatwerk gebruikersgegevens. Bemerkt wijzigingen van gebruiker contact gegevens of van onderhavige servicecontracten.

Alerting - een volledig overzicht van alle Alerts binnen een ingestelde periode. Inclusief opmerkingen van het personeel m.b.t. conclusies en de oplossing.

Alle verzamelde geschiedenis in NetSupport DNA kan worden gearchiveerd en geŰxporteerd voor opslag en toekomstig gebruik, hierbij kan tevens opgegeven worden van welke onderdelen de gegevens geŰxporteerd moeten worden.
History screenshotApplicatiemeting Terug naar boven

Door te weten hoe vaak een bepaald programma wordt gebruikt is het mogelijk effectief het software budget vast te stellen en een realistische schatting voor de toekomst te maken.

NetSupport DNA registreert het gebruik van alle programma's. Hierbij wordt de tijd van starten, afsluiten en de daadwerkelijke tijd in gebruik opgeslagen. Het gebruik kan voor de hele organisatie, per afdeling of per pc/gebruiker worden getoond. DNA kan hierbij per programma een samenvatting geven van de totale tijd en de frequentie binnen een opgegeven periode.

Het gebruik van programma's op pc's kan worden beperkt tot een bepaalde tijd van de dag, dit kan voor alle gebruikers een afdeling of alleen op de aangegeven pc's. Deze functionaliteit kan worden gebruikt om te voorkomen dat de licentielimiet niet wordt overschreden. Een ander voorbeeld is om ervoor te zorgen en te controleren dat bepaalde sleutelprogramma's alleen op bepaalde tijden en locaties worden gebruikt.

Applicatiemeting voorziet organisaties van de volgende functies:
 • Bewaken en rapporteren van licentiegebruik voor alle ge´nstalleerde software.
 • Effectiviteit van het management vergroten door het programmagebruik binnen de organisatie te beheren.
 • Ervan kunnen verzekeren dat programmabeleid van de organisatie wordt nageleefd.
 • De lijsten goedgekeurde en verboden applicaties kunnen samen met ingestelde tijden worden beheerd door de beheerder.
 • Analyse en rapportage per computer of aangemelde gebruiker
Overzicht gebruik binnen afdeling


Beperkingen instellen
Internetmeting Terug naar boven

Net als bij applicatiemeting, biedt de internetmeting van DNA een gedetailleerd overzicht van de activiteit op de pc van een gebruiker, in dit geval betreft het de internetactiviteit. Bezochte URL's, de bezoektijd op een pagina en overzicht van de bezochte pagina's op een bepaalde website worden geregistreerd.

Internettoegang kan ook worden beperkt zodat alleen toegang tot toegestane websites beschikbaar is of toegang tot alle behalve verboden websites. De toegang kan ook afhankelijk van de tijd worden beperkt zodat sociale websites, sport en nieuws alleen beschikbaar is voor 9:00u, tijdens de pauze en na 17:00u.

Rapportage
 • Start en eindtijd van iedere bezochte pagina/URL
 • Tijd actief - de tijd dat de pagina op de voorgrond is geweest.
 • Directe link om eenvoudig een pagina uit de rapportage te openen.
 • Informatie beschikbaar per PC, afdeling, dynamische groep of de hele organisatie.
 • Rapportage en analyse beschikbaar per PC en aangemelde gebruiker.
Beheer
 • Goedgekeurge en verboden websites kunnen door de beheerder worden onderhouden waarbij URLs of sub-URLs worden gebruikt om websites te identificieren.
 • Gebruik de filteroptie en vul een sleutelwoord in om een of meerdere websites goed te keuren of te verbieden.
 • Internetbeperkingen afhankelijk van het tijdstip binnen de hele organisatie.
 • Internetactiviteit kan worden genegeerd, bijvoorbeeld wanneer de tijd van een bezoek korter dan 30 seconden duurde.
Internetgebruik binnen afdeling


Goedgekeurde en verboden websites instellen


Instellingen
Querytool Terug naar boven

De menugestuurde querytool voorziet in de mogelijkheid om een eigen rapport te maken op basis van alle beschikbare gegevens binnen NetSupport DNA. De mogelijkheden zijn eindeloos, kies uit een enorme hoeveelheid beschikbare velden, stel condities in en bereken totalen.

Snelle toegang - Eenmaal aangemaakt kunnen queries worden toegevoegd aan onderdelen binnen DNA zodat een query direct beschikbaar is onder bijvoorbeeld hardware inventarisatie.

Dynamiche groepen - De querytool wordt gebruikt voor het aanmaken van dynamische groepen waarbij op basis van opgegeven criteria computers tot een dynamische groep behoren.

Automatische rapportage - Indien gewenst kan een query automatisch periodiek worden uitgevoerd en de resultaten opgeslagen voor rapportage doeleinden.
Screenshot query tool
Software Distributie Terug naar boven

DNA biedt meerdere mogelijkheden voor software distributie. De beheerder kan aangeven dat er een softwarepakket ge´nstalleerd moet worden. Dit kunnen een aantal bestanden en mappen betreffen waarbij opgegeven acties uitgevoerd worden wanneer deze het systeem bereiken of een uit te voeren script zodat het pakket zonder tussenkomst van de gebruiker ge´nstalleerd kan worden.

Wanneer het applicatiepakket eenmaal klaar is kan deze op pc's ge´nstalleerd worden door deze te "pushen" of deze kan centraal gepubliceerd worden. Na de publicatie kan een gebruiker zien welke applicaties er beschikbaar zijn en deze installeren.

Push methode
De software wordt door de beheerder naar een geselecteerde afdeling verzonden. Dit kan direct op gepland.

Pull methode
Gebruikers kunnen zelf kiezen uit een lijst gepubliceerde software en dit installeren.


Software distibutie magazijn
Om een stagnatie van netwerk verkeer te voorkomen wanneer er grootschalig wordt uitgerold, geeft DNA u de mogelijkheid een werkstation te benoemen, die dicht bij de gekozen werkplekken staat voor uitrol, als magazijn / distributie punt voor verdere uitrol van de software.

Wanneer software vervolgens wordt gedistribueerd zal de server het pakket eerst naar de computers die software magazijn zijn doorsturen. Hierna wordt de software vanuit ieder magazijn naar de hierbij horende cliŰnts worden gedistrubueerd. Hiermee wordt de netwerkbelasting aanzienlijk verlaagd, tevens ondersteund DNA distributie via het UDP protocol.

Geplande distributie
Wanneer gewerkt wordt over meerdere locaties en netwerken is de timing van uitrol van iedere grote package van belang. De invloed van uitrol op de prestaties van andere kritische applicaties en diensten kunnen een groot probleem zijn. Om dit probleem te verminderen biedt NetSupport DNA een "Scheduling" faciliteit waarbij een specifieke datum en tijd opgegeven kan worden door de beheerder om de uitrol te starten - meestal buiten de werktijden om wanneer het netwerkverkeer op zijn laagst is.

Applicatie packager
Ontwikkeld voor situaties waar de uit te rollen applicatie niet over een eigen "silent install" routine beschikt. De Packager geeft de beheerders de mogelijkheid om een opname van het installatie programma van een derde partij te maken en later "af te spelen".

Alle benodigde toetsaanslagen en muisbewegingen worden opgeslagen in een script welke vervolgens worden afgespeeld op het werkstation van de client zonder tussenkomst van een gebruiker.
Overzichtsscherm


Een package definiŰren


Package distributie via warehouse
 © 2011 LCS Systemen B.V. Site werkt het beste in een recente versie Microsoft Internet Explorer of Mozilla FireFox.